Zamenhofa Tago 2017 kaj 60 jarojn de SEK

Nia Studenta Esperanto-klubo festis en la jaro 2017 sian 60-jaran jubileon. La festo okazis kadre de la Zamenhof-taga festo en Eŭropa domo en Zagrebo en Jurišićeva 1/1, la 16an de decembro 2017.

La amuzan programon partoprenis niaj nuntempaj kaj iamaj klubanoj. Estis bela kaj amuza festo kun multe da rido, muziko, kaj bongustan banketon de sinjorino Slavica.

Nia programo sekvis la programon de KEL, kaj faris sukceson. Partoprenis niaj klubanoj Mihaela Cik, Lucija Biličić, Andrea Horvat, Đivo Pulitika, Filip Mikuličić kaj Robert Milijaš.

La programo estis:

  • Esperantiginta kanto 365 de Saša Tin i Kedžo
  • Saluto de la prezidantino Mihaela Cik
  • Parolo de la iama prezidantino Ankica Jagnjić
  • Prezentado de tiu ĉi retejo
  • Kvizo pri la historio de SEK kaj KEL

En la kvizo partoprenis 11 homoj. Premiojn gajnis prezidanto de KEL Anto Mlinar kaj Davor Klobučar. La unuan premion gajnis iama prezidanto de SEK, Faruk Islamović.

19-a de decembro 2017

Volontulado ĉe la Renkontiĝo de esperantaj verkistoj en Hrašćina

Same kiel ĉiu jaro, niaj klubanoj volontulis en la bieno Njeguŝ. Partoprenis Đivo Pulitika (prezidanto de KEJA), Filip Mikuličić, Mihaela Cik, Robert Milijaš, kaj nia estonta klubano Filip Šeatović. La laboro estis kelnerumi, lavi la manĝiloj, purigi kaj ordigi.

Dum la mateno Teresa Nemere, nia gasto el Torun, Pollando, faris lingvajn egzercojn. La programo ekis post bongusta tagmanĝo en la bela ĝardeno de la bieno.

En la kelo de la bieno Neven Mrzlečki kantis ludante la gitaron. Post la belega koncerto Esperanto societo Rijeka invitis ĉiujn al celebrado de la 110-a datreveno de la unua esperanta societo en Rijeka kaj Kroatio . Poste komencis la literatura programo en kiu partoprenis niaj klubanoj: Đivo legis parton de Mi Stelojn Jungis al Revado de Mikaelo Bronŝtejn kiun prezentis Zdravko Seleš kaj Robert poemojn Miaj Ĉindevenaj genepoj kaj Saluto Surstrate de Baldur Ragnersson, kaj la poemon Eĉ Aĵoj Amas Pacon de Zora Heide. Teresa Nemere invitis al poezia konkurso je la temo: Ĉe la rivero Vistulo.

Fotis Dalibor Šeatović

16-a de Septembro 2017