Invito al renkontiĝo

Karaj geamikoj, merkredon, la 28-an de marĉo 2018 ni havos renkontiĝon. Tio estas bonega okazo por renkonti novajn klubanojn kaj ni invitas ĉiujn por partopreni la kunvenon.

Trovu nin ĉe la adreso Kneza Mislava 11. Super la enirejo estas la teksto "OSNOVA". La fotoj en la galerio povus helpi vin trovi nin. Trovu nin ankaŭ en fejsbuko :)

Ĝis la revido!

24-a de marĉo 2018.

Tagoj de Esperanto-informado

SEK planas organizi kunvenoj por paroli esperante kaj lerni la lingvon. Tial, niaj klubanoj organizis informajn budojn ĉe UNIZGFER kaj FFZG - du fakultadoj ĉe la Zagreba univerzitato.

La 12-an kaj 14-an de marĉo estis la budadoj. Tiuj tagoj niaj klubanoj informis sciemulojn pri Esperanto. Ĉe la budoj niaj gevizitantoj povis provi iun de la retaj Esperanto-kursoj, foliumi la lerno-libron laŭ la zagreba metodo kaj aliajn librojn, aŭ ekludi verbo-parojn. La homoj kiuj ekŝatis Esperanton povis aboniĝi nian retpoŝ-liston tial ke ni povus sciigi ilin pri nia estonta agado.

17-a de marĉo 2018.

Zamenhofa Tago 2017 kaj 60 jarojn de SEK

Nia Studenta Esperanto-klubo festis en la jaro 2017 sian 60-jaran jubileon. La festo okazis kadre de la Zamenhof-taga festo en Eŭropa domo en Zagrebo en Jurišićeva 1/1, la 16an de decembro 2017.

La amuzan programon partoprenis niaj nuntempaj kaj iamaj klubanoj. Estis bela kaj amuza festo kun multe da rido, muziko, kaj bongustan banketon de sinjorino Slavica.

Nia programo sekvis la programon de KEL, kaj faris sukceson. Partoprenis niaj klubanoj Mihaela Cik, Lucija Biličić, Andrea Horvat, Đivo Pulitika, Filip Mikuličić kaj Robert Milijaš.

La programo estis:

  • Esperantiginta kanto 365 de Saša Tin i Kedžo
  • Saluto de la prezidantino Mihaela Cik
  • Parolo de la iama prezidantino Ankica Jagnjić
  • Prezentado de tiu ĉi retejo
  • Kvizo pri la historio de SEK kaj KEL

En la kvizo partoprenis 11 homoj. Premiojn gajnis prezidanto de KEL Anto Mlinar kaj Davor Klobučar. La unuan premion gajnis iama prezidanto de SEK, Faruk Islamović.

19-a de decembro 2017